Tỉnh Hưng Yên

(Tính đến 14:23 26/01/2022)
Ca dương tính 341 Trong ngày +0
F1 4039 F2 35092
Mẫu xét nghiệm 202979 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 341; Số ca đã công bố: 341; Số ca chờ công bố: 0
Địa phương Bệnh nhân F1
Thành phố Hưng Yên 8 147
Huyện Văn Lâm 1 470
Huyện Văn Giang 4 153
Huyện Yên Mỹ 188 1066
Thị Xã Mỹ Hào 15 473
Huyện Ân Thi 36 339
Huyện Khoái Châu 42 669
Huyện Kim Động 21 382
Huyện Tiên Lữ 15 175
Huyện Phù Cừ 11 165
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao