Huyện Ân Thi

(Tính đến )
Ca dương tính Trong ngày +
F1 Mẫu xét nghiệm
Đã hồi phục Tử vong
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Ân Thi
Xã Phù Ủng
Xã Bắc Sơn
Xã Bãi Sậy
Xã Đào Dương
Xã Tân Phúc
Xã Vân Du
Xã Quang Vinh
Xã Xuân Trúc
Xã Hoàng Hoa Thám
Xã Quảng Lãng
Xã Văn Nhuệ
Xã Đặng Lễ
Xã Cẩm Ninh
Xã Nguyễn Trãi
Xã Đa Lộc
Xã Hồ Tùng Mậu
Xã Tiền Phong
Xã Hồng Vân
Xã Hồng Quang
Xã Hạ Lễ
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao