Huyện Khoái Châu

(Tính đến )
Ca dương tính Trong ngày +
F1 Mẫu xét nghiệm
Đã hồi phục Tử vong
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Khoái Châu
Xã Đông Tảo
Xã Bình Minh
Xã Dạ Trạch
Xã Hàm Tử
Xã Ông Đình
Xã Tân Dân
Xã Tứ Dân
Xã An Vĩ
Xã Đông Kết
Xã Bình Kiều
Xã Dân Tiến
Xã Đồng Tiến
Xã Hồng Tiến
Xã Tân Châu
Xã Liên Khê
Xã Phùng Hưng
Xã Việt Hòa
Xã Đông Ninh
Xã Đại Tập
Xã Chí Tân
Xã Đại Hưng
Xã Thuần Hưng
Xã Thành Công
Xã Nhuế Dương
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao