Huyện Kim Động

(Tính đến 16:33 26/01/2022)
Ca dương tính 21 Trong ngày +0
F1 382 F2 2441
Mẫu xét nghiệm 12287 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 21; Số ca đã công bố: 21; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Lương Bằng
Xã Nghĩa Dân
Xã Toàn Thắng 2 0
Xã Vĩnh Xá
Xã Phạm Ngũ Lão
Xã Thọ Vinh
Xã Đồng Thanh
Xã Song Mai
Xã Chính Nghĩa
Xã Nhân La
Xã Phú Thịnh
Xã Mai Động
Xã Đức Hợp
Xã Hùng An
Xã Ngọc Thanh
Xã Vũ Xá
Xã Hiệp Cường
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao