Thị Xã Mỹ Hào

(Tính đến 16:28 26/01/2022)
Ca dương tính 15 Trong ngày +0
F1 473 F2 4591
Mẫu xét nghiệm 6408 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 15; Số ca đã công bố: 15; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Bần Yên Nhân
Xã Phan Đình Phùng
Xã Cẩm Xá
Xã Dương Quang
Xã Hòa Phong
Xã Nhân Hòa
Xã Dị Sử
Xã Bạch Sam
Xã Minh Đức
Xã Phùng Chí Kiên
Xã Xuân Dục
Xã Ngọc Lâm
Xã Hưng Long
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao