Thị Xã Mỹ Hào

(Tính đến )
Ca dương tính Trong ngày +
F1 Mẫu xét nghiệm
Đã hồi phục Tử vong
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Bần Yên Nhân
Xã Phan Đình Phùng
Xã Cẩm Xá
Xã Dương Quang
Xã Hòa Phong
Xã Nhân Hòa
Xã Dị Sử
Xã Bạch Sam
Xã Minh Đức
Xã Phùng Chí Kiên
Xã Xuân Dục
Xã Ngọc Lâm
Xã Hưng Long
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao