Huyện Phù Cừ

(Tính đến 23/01/2022)
Ca dương tính 108 Trong ngày +136
F1 130 Mẫu xét nghiệm 89
Đã hồi phục 29 Tử vong 149
Cách ly tại nhà 147 Cách ly tập trung 102
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Trần Cao
Xã Minh Tân
Xã Phan Sào Nam
Xã Quang Hưng
Xã Minh Hoàng
Xã Đoàn Đào
Xã Tống Phan
Xã Đình Cao
Xã Nhật Quang
Xã Tiền Tiến
Xã Tam Đa
Xã Minh Tiến
Xã Nguyên Hòa 20 0
Xã Tống Trân 36 58
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao