Huyện Phù Cừ

(Tính đến 15:58 26/01/2022)
Ca dương tính 11 Trong ngày +0
F1 165 F2 1075
Mẫu xét nghiệm 9757 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 11; Số ca đã công bố: 11; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Trần Cao
Xã Minh Tân
Xã Phan Sào Nam
Xã Quang Hưng
Xã Minh Hoàng
Xã Đoàn Đào
Xã Tống Phan
Xã Đình Cao
Xã Nhật Quang
Xã Tiền Tiến
Xã Tam Đa
Xã Minh Tiến
Xã Nguyên Hòa
Xã Tống Trân
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao