Huyện Tiên Lữ

(Tính đến )
Ca dương tính Trong ngày +
F1 Mẫu xét nghiệm
Đã hồi phục Tử vong
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Vương
Xã Hưng Đạo
Xã Ngô Quyền
Xã Nhật Tân
Xã Dị Chế
Xã Lệ Xá
Xã An Viên
Xã Đức Thắng
Xã Trung Dũng
Xã Hải Triều
Xã Thủ Sỹ
Xã Thiện Phiến
Xã Thụy Lôi
Xã Cương Chính
Xã Minh Phượng
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao