Huyện Tiên Lữ

(Tính đến 16:18 26/01/2022)
Ca dương tính 15 Trong ngày +0
F1 175 F2 632
Mẫu xét nghiệm 6417 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 15; Số ca đã công bố: 15; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Vương
Xã Hưng Đạo
Xã Ngô Quyền
Xã Nhật Tân
Xã Dị Chế
Xã Lệ Xá
Xã An Viên
Xã Đức Thắng
Xã Trung Dũng
Xã Hải Triều
Xã Thủ Sỹ
Xã Thiện Phiến
Xã Thụy Lôi
Xã Cương Chính
Xã Minh Phượng
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao