Thành phố Hưng Yên

(Tính đến 10:15 22/01/2022)
Ca dương tính 8 Trong ngày +0
F1 147 F2 1500
Mẫu xét nghiệm 36396 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 8; Số ca đã công bố: 8; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Phường Lam Sơn 10 1
Phường Hiến Nam
Phường An Tảo
Phường Lê Lợi
Phường Minh Khai
Phường Quang Trung
Phường Hồng Châu
Xã Trung Nghĩa
Xã Liên Phương
Xã Hồng Nam
Xã Quảng Châu
Xã Bảo Khê
Xã Phú Cường
Xã Hùng Cường
Xã Phương Chiểu
Xã Tân Hưng
Xã Hoàng Hanh
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao