Huyện Văn Giang

(Tính đến )
Ca dương tính Trong ngày +
F1 Mẫu xét nghiệm
Đã hồi phục Tử vong
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Văn Giang
Xã Xuân Quan
Xã Cửu Cao
Xã Phụng Công
Xã Nghĩa Trụ
Xã Long Hưng
Xã Vĩnh Khúc
Xã Liên Nghĩa
Xã Tân Tiến
Xã Thắng Lợi
Xã Mễ Sở
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao