Huyện Văn Giang

(Tính đến 16:12 26/01/2022)
Ca dương tính 4 Trong ngày +0
F1 153 F2 1618
Mẫu xét nghiệm 22154 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 4; Số ca đã công bố: 4; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Văn Giang
Xã Xuân Quan
Xã Cửu Cao
Xã Phụng Công
Xã Nghĩa Trụ
Xã Long Hưng
Xã Vĩnh Khúc
Xã Liên Nghĩa
Xã Tân Tiến
Xã Thắng Lợi
Xã Mễ Sở
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao