Huyện Văn Lâm

(Tính đến )
Ca dương tính Trong ngày +
F1 Mẫu xét nghiệm
Đã hồi phục Tử vong
Cách ly tại nhà Cách ly tập trung
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Như Quỳnh
Xã Lạc Đạo
Xã Chỉ Đạo
Xã Đại Đồng
Xã Việt Hưng
Xã Tân Quang
Xã Đình Dù
Xã Minh Hải
Xã Lương Tài
Xã Trưng Trắc
Xã Lạc Hồng
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao