Huyện Yên Mỹ

(Tính đến 16:25 26/01/2022)
Ca dương tính 188 Trong ngày +0
F1 1066 F2 9226
Mẫu xét nghiệm 42814 Chờ xét nghiệm 0
Đã hồi phục 0 Tử vong 0
*Tổng số ca nhiễm: 188; Số ca đã công bố: 188; Số ca chờ công bố: 0
Xã/Phường Bệnh nhân F1
Thị trấn Yên Mỹ
Xã Giai Phạm
Xã Nghĩa Hiệp
Xã Đồng Than
Xã Ngọc Long
Xã Liêu Xá
Xã Hoàn Long
Xã Tân Lập
Xã Thanh Long
Xã Yên Phú
Xã Việt Cường
Xã Trung Hòa
Xã Yên Hòa
Xã Minh Châu
Xã Trung Hưng
Xã Lý Thường Kiệt
Xã Tân Việt
Bình thường mới Bình thường mới Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao